28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzjelző, tűzjelző telepítés, tűzjelző karbantartás, tűzjelző felülvizsgálat, otsz, 28/2011

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

7. rendszeres felülvizsgálat és karbantartás: megadott időközökben a rendszeren elvégzett munkafolyamatok, beleértve a tisztítást, újra-beállítást, beszabályozást és cserét.
8. rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás: a rendszeres felülvizsgálattól, karbantartástól eltérő, meghatározott esetekben elvégzett munkafolyamat.
9. kivitelezés, telepítés (szerelés, installálás): az a folyamat, melynek során a berendezés részegységeit és elemeit felszerelik és összekapcsolják.
10. telepített berendezés: a kivitelezés, telepítés befejeztével létrejövő berendezés.
11. telepítő: a telepítési folyamat minden egyes részéért felelős személy vagy szervezet.
12. tervező: a tervezésért elsődlegesen felelős személy.
13. üzemeltetői ellenőrzés: előre megadott időnként elvégzett rutin vizsgálat, melynek során a berendezést, a berendezés működését és kijelzéseit ellenőrzik.
14. üzembe helyezés: olyan eljárás, amelynek során a telepítő meggyőződik arról, hogy az általa telepített berendezés megfelel a megadott követelményeknek.
15. üzembe helyező mérnök: a megrendelő által megbízott üzembe helyezést és az üzembe helyezéssel kapcsolatos szemlét, ellenőrzést elvégző, tűzvédelmi berendezés tervezésére képesített személy.
16. üzemeltető: a tűzvédelmi berendezés által védett épület (vagy az épület egy részének) üzemeltetéséért felelős személy vagy szervezet.
30. Létesítés engedélyezési egyeztetési kötelezettség
135. § (1) A beépített tűzoltó és tűzjelző berendezés létesítése (tervezés és kivitelezés), üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása feleljen meg a jogszabályoknak és a vonatkozó műszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó módon történjen.
136. § (1) Beépített tűzjelző/tűzoltó berendezést kell létesíteni a 7. melléklet 1. táblázatban foglalt esetekben, továbbá ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, valamint a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.
(2) Vegyes rendeltetésű épületek esetében a 7. melléklet 1. táblázat 1–11. pontjában szereplő rendeltetéseknél tűzjelző, vagy oltó berendezést az ott meghatározott követelmények figyelembevételével kell létesíteni.
(3) A tűzvédelmi berendezés létesítésére vagy átalakítására (módosítás, bővítés) műszaki tervdokumentációt kell készíteni melyet – az (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. A telepített vagy átalakított berendezések használatbavételét – (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. A létesítéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyt a létesítésre kötelezettnek (építtetőnek) kell beszereznie.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
A bejegyzés kategóriája: tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?