28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzjelző, tűzjelző telepítés, tűzjelző karbantartás, tűzjelző felülvizsgálat, otsz, 28/2011

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

a) az alkalmazási területet, oltható tűzméretet vagy a következő megfogalmazást: „alkalmas kezdeti tüzek oltására”,
b) a töltet mennyiségét és megnevezését,
c) az átlagos várható működési időtartamot, a hatóanyag kijuttatásának idejét,
d) a tárolási körülményeket,
e) a felhasználhatóság időtartamát,
f) az egyéb figyelmeztetéseket, használatra utaló jelöléseket, amelyek ismertetik a használó számára a tűzoltó eszköz felhasználási módját, a használat vagy működéssel kapcsolatos esetleges kísérő jelenségeket, amelyre a használónak fel kell készülnie,
g) a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány számát, vagy a forgalomba hozatali engedély számát, és
h) a következő értelmezésnek megfelelő figyelmeztetést: „Ezen tűzoltó eszköz készenlétben tartása nem helyettesíti az adott objektumra vonatkozó, tűzvédelmi előírások által meghatározott tűzoltó készüléket”.
MÁSODIK RÉSZ
BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK
IX. FEJEZET
BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
134. § E fejezet alkalmazásában:
1. harmadik fél: a telepítőtől, a beszállítótól és a vevőtől független testület vagy szervezet.
2. javítás: eseti jellegű munka a létesített tűzvédelmi berendezés hatékony működésének visszaállítására.
3. karbantartás és felülvizsgálat: szemrevételezésből, szervizből (ellenőrzésből) és javításból álló munka a telepített rendszer hatékony működésének biztosítására.
4. kioktatott személy: az adott feladattal kapcsolatban a szükséges tudással, jártassággal rendelkező személy, aki a feladatot megfelelően, más emberek életének, testi épségének veszélyeztetése nélkül el tudja látni.
5. megrendelő (építtető): a telepített rendszer kifizetéséért elsődlegesen felelősséget vállaló személy vagy szervezet.
6. műszaki átadás: az a folyamat, melynek során a telepítő vagy más szerződő fél bizonyítja a megrendelőnek, hogy a telepített berendezés megfelel a megadott követelményeknek.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Szívesen vesszük a megjegyzéseket és a kérdéseket.

* indicates required field
A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva, tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, vagyonvédelem
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?