28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Sorozatunkban közzétesszük az új 28/2011 OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) paragrafusait. Bízunk benne, hogy a tűzjelző berendezések után érdeklődők hasznára válik.
Cégünk szívesen segít a tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálataiban is.

120. § (1) E fejezet rendelkezései az olyan tűzoltó eszközre vonatkoznak, amely
a) technikai kialakítása, mérete vagy töltettömege miatt nem tartozik a vonatkozó szabványok hatálya alá, továbbá tömege nem haladja meg a 20 kg-ot,
b) működése során a benne tárolt hatóanyagot képes kijuttatni, irányított vagy lokális, területi vagy térfogati eloszlatással,
c) a használat módja szerint képes passzív védelemre tűzveszélyes helyeken, vagy alkalmazható kézi indítással kezdeti tüzek oltására vagy tűzterjedés késleltetésére, és
d) működésbe hozatalához szükséges a környezeti körülmények hatására történő változás vagy emberi közreműködés.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzoltó eszköz alkalmazása nem helyettesíti az adott objektumra vonatkozó tűzvédelmi előírások által meghatározott tűzoltó készüléket.
(3) A tűzoltó eszköz megnevezését úgy kell megválasztani, hogy az ne legyen összetéveszthető a tűzoltó készülékek leírására használatos megnevezésekkel.
121. § A gyártó gondoskodik a felhasználó tájékoztatásáról a tűzoltó eszköz használatából vagy készenlétben tartásából eredő esetlegesen fellépő veszélyek, és kockázat lehetőségeit illetően.
25. Működési hőmérséklet tartomány
122. § A tűzoltó eszköz működőképes a következő legalacsonyabb (Tmin) és legmagasabb (Tmax) hőmérsékletek között:
a) Tmax +50 °C vagy magasabb,
b) Tmin a vízalapú tűzoltó eszköz kivételével a gyártó által meghatározott érték de lehetőség szerint –20 °C, –30 °C vagy alacsonyabb,
c) Tmin a vízalapú tűzoltó eszköz esetében +5 °C, 0 °C, –5 °C, –10 °C, –15 °C, –20 °C, –25 °C, –30 °C vagy alacsonyabb, és
d) a Tmin a fagyáspontcsökkentő adalék nélküli vízalapú tűzoltó eszköznél +5 °C.
123. § Tmax és Tmin hőmérséklethatároknál vizsgálva a tűzoltó eszköz
a) kiürülésének a működésbe hozatal után 10 másodpercen belül meg kell kezdődnie,
b) működési időtartama a szén-dioxiddal oltókat kivéve nem lehet több, mint a 20 °C hőmérsékleten megállapított érték kétszerese,
c) legkisebb működési időtartama kézi működtetés és oltás esetén nem lehet kevesebb, mint 6 s, és
d) hatóanyagának visszamaradt mennyisége egyetlen folyamatos kiürítési műveletet követően nem lehet több a névleges töltetmennyiség 10%-ánál.

Tűzjelzővel kapcsolatos kérdésekben mi is állunk rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken. Vállalunk továbbá tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés, tűzjelző felülvizsgálat munkálatokat is.

Fenti információk aktualitásáért, szerkesztési-, helyesírási, informatikai hibákért és az azokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

A bejegyzés kategóriája: füstérzékelő, gáz érzékelő, gsm modul, otsz, riasztó, szén monoxid, szénmonoxid, tűzjelző, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző karbantartás, tűzjelző telepítés
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?